Боя за бетон BETOCHROM

BETOCHROM- акрилна боя за бетон и цимент. Ефективно защитава бетонни повърхности, като подове за ежедневна употреба,стълбища,гаражи,тротоари,павета и други. Има силна адхезия, добро покритие и голяма устойчивост на неблагоприятни метеорологични  условия.

Информация за продукта

Начин на приложение:Четка,валяк или  пистолет

Тип:Циментова боя на акрилна основа

Разреждане:до 10% с  GUN SOLVENT VIVECHROM

Покритие:12 квадрата(1 литър)

Време за съхнене: суха на допир след 2 часа ,втора ръка  след 8 часа.Съхненето е

в зависимост от атмосферните условия (влага, температура)

Лесен за нанасяне  има отлична адхезия и покритие. Изсъхва бързо и дава гладко

матово покритие. Издържа  на неблагоприятни метеорологични условия и атмосверни влияния.

Летливи органични съединения: Граничната стойност в ЕС за този вид продукт

450 гр / л (2007 г.) и 430гр / л (2010)

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ—НАНАСЯНЕ

Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без дефекти и слабо закрепени

участъци, замърсявания, мазнини и соли.

Нанесете продукта и го оставете да съхне при температури от 10°C до 35°C.

  • Обработки като шлайфане, заваряване, изгаряне и др., могат да произведат

опасен прах и/или изпарения. Работете в добре проветриви помещения.

Използвайте подходящи (респираторни) лични предпазни средства при

необходимост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА

Дръжте далеч от достъпа на деца  Никога не използвайте празните опаковки за

съхранение на хранителни продукти  Избягвайте контакт с очите и кожата  След

контакт с кожата измийте незабавно с вода и сапун или друг подходящ за

почистване на кожата препарат. Никога не използвайте органични разредители

или бели спиртове

Related Products