Бързосъхнещ грунд за емайллак ASTARI METALLON

Бързосъхнещ грунд за емайллак ASTARI METALLON

ASTARI METALLON е висококачествен, бързосъхнещ грунд за емайллак за

употреба върху метални повърхности. Нанася се лесно, равномерно и бързо със

силна адхезия и формира лесен за шлайфане слой.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид: Грунд на алкидна основа.

Специфично тегло: 1,60 ± 0,02гр./cм³ (ELOT 523).

Вискозитет: 5 – 6ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C).

Начин на нанасяне: Четка, валяк или пистолет.

Разреждане: До 20% (обемни) с разредител BRUSH SOLVENT на VIVECHROM

при работа с четка или валяк. До 35% (обемни) разредител SPRAY GUN SOLVENT

на VIVECHROM при работа с пистолет.

Разходна норма: Около 18м²/л. върху предварително подготвени повърхности.

Време на съхнене: Сухо на допир след 1 час. Следващ слой се нанася след 8

часа. Времето за съхнене зависи от атмосферните условия (влага, температура).

Цветове: Предлага се в бяло.

Съхранение: Съхранявайте при температури от 5°C до 40°C.

ЛОС (Летливи Органични Съединения): Граничната стойност в ЕС за този

продукт (категория A/и) е 600гр./л. (2007) и 500гр./л. (2010). Този продукт

съдържа максимум 490гр./л. ЛОС.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ—НАНАСЯНЕ

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без ръжда, мазнини и замърсявания и да

са щателно шлайфани с подходяща шкурка, след което нанесете един или два слоя

ASTARI METALLON.

СЛЕД УПОТРЕБА

Отстранете възможно най-много боя от четките и валяците преди тяхното

почистване.

Почистете четките и инструментите с разредител BRUSH SOLVENT на VIVECHROM

веднага след употреба.

Related Products