Грунд за дърво и метал AQUACHROM PRIMER

AQUACHROM PRIMER е екологичен бял грунд за дърво и метал, които е водо-разредим, за вътрешно приложение върху дървени повърхности. Сертифициран е от ASAOS и отговаря на критериите на Еко Етикета на Европейския Съюз. Има силна адхезия към повърхности боядисани с емайллакове на синтетична основа. Специалната му формула защитава потребителя и не замърсява околната среда. Не съдържа опасни вещества, като тежки етали, свободен формалдехид или ароматни въглеводороди. Притежава изключителни работни характеристики, има висока покривна способност и се шлайфа лесно. Осигурява перфектна адхезия на иналното покритие. Той е идеалният грунд за екологичния емайллака на водна основа AQUACHROM на VIVECHROM.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУНД ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

Вид: 100% акрилен грунд на водна основа.
Начин на нанасяне: Четка, валяк или пистолет.
Разреждане: 5 – 10% (четка и валяк), 20 – 30% (пистолет) с чиста вода.
Разходна норма: Около 12м²/л. върху предварително подготвени повърхности.
Време на съхнене: Сухо на допир след 1 час. Следващ слой се нанася след 6
часа. Времето за съхнене зависи от атмосферните условия (влага, температура).
Цветове: Предлага се в бяло.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ – НАНАСЯНЕ

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без дефекти, слабо закрепени участъци, замърсявания и мазнини и при необходимост да са щателно шлайфани с подходяща шкурка. Дървените повърхности трябва да са подходящо изравнени, използвайки акрилен кит STOCOCRYL на VIVECHROM. Нанесете един или два слоя AQUACHROM PRIMER ECO върху подходящо подготвените повърхности. Когато изсъхне повърхността, шлайфайте с подходяща шкурка, за да осигурите гладка повърхност на крайното покритие.
Нанесете продукта и го оставете да съхне при температури от 10°C до 35°C.
Обработки като шлайфане, заваряване, изгаряне на боята и др., могат да произведат опасен прах и/или изпарения. Работете в добре проветриви помещения. Използвайте подходящи (респираторни) лични предпазни средства при необходимост.

СЛЕД УПОТРЕБА – УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ

Отстранете възможно най-много боя от четките и валяците преди тяхното почистване • Почистете четките и инструментите с вода и воден разтвор на препарат веднага след употреба • Не изхвърляйте в канали, реки и водоеми • Изхвърлете празната опаковка отговорно и съгласно местното законодателство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Дръжте далеч от достъпа на деца • Никога не използвайте празните опаковки за съхранение на хранителни продукти • Избягвайте контакт с очите и кожата • След контакт с кожата измийте незабавно с вода и сапун или друг подходящ за почистване на кожата препарат. Никога не използвайте органични разредители или бели спиртове • При поглъщане, веднага потърсете лекарска помощ и покажете опаковката или етикета • При контакт с очите, изплакнете веднага обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

За повече информация защо на този продукт е присъдено „Цветето”, моля посетете http://www.ecolabel.eu
РАЗБЪРКАЙТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – ПРЕДПАЗВАЙТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ НЕ НАНАСЯЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 10°C.

Related Products