Екологичен емайллак AQUACHROM ECO

Екологичен емайллак AQUACHROM ECO

AQUACHROM ECO е висококачествен екологичен емайллак на водна основа задървени повърхности, произведен от изключителни суровини. Сертифициран е от ASAOS и отговаря на критериите на Еко Етикета на Европейския Съюз. Идеален е завсички обитаеми помещения за вътрешно и външно приложение. Специалната му формула защитава потребителя и не замърсява околната среда. Не съдържа опасни вещества

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ—НАНАСЯНЕ: Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без дефекти, слабо закрепени участъци,замърсявания, мазнини и ръжда и да са щателно шлайфани с подходяща шкурка.Дървените повърхности трябва да са добре запълнени и изравнени посредствомакрилния кит STOCOCRYL на VIVECHROM. За грунд използвайте AQUACHROM PRIMER ECO на VIVECHROM, след което нанесете два слоя AQUACHROM ECO.предпазни средства при необходимост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид: Емайллак на водна основа.

Начин на нанасяне: Четка, валяк или пистолет.

Разреждане: 5 – 10% (четка и валяк), 20 – 30% (пистолет) с чиста вода.Разходна норма: Около 12мІ/л. върху предварително подготвени повърхности.

Време на съхнене: Сухо на допир след 1 час. Следващ слой се нанася след 6 часа.Времето за съхнене зависи от атмосферните условия (влага, температура).

Цветове: Предлага се в бяло гланц и сатен, както и в неограничен брой цветове,чрез системата за тониране CHROMOSYNTHESIS на VIVECHROM.Съхранение: Съхранявайте при температури от 5°C до 40°C

СЛЕД УПОТРЕБА – УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ
Отстранете възможно най-много боя от четките и валяците преди тяхното почистване • Почистете четките и инструментите с вода и воден разтвор на препарат веднага след употреба • Не изхвърляйте в канали, реки и водоеми • Изхвърлете празната опаковка отговорно и съгласно местното законодателство.
Премахнете възможно най-много боя от четките и валяците преди почистване. Почистете четките и инструментите с вода и препарат веднага след работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дръжте далеч от достъпа на деца • Никога не използвайте празните опаковки за съхранение на хранителни продукти • Избягвайте контакт с очите и кожата • След контакт с кожата измийте незабавно с вода и сапун или друг подходящ за почистване на кожата препарат. Никога не използвайте органични разредители или бели спиртове • При поглъщане, веднага потърсете лекарска помощ и покажете опаковката или етикета • При контакт с очите, изплакнете веднага обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.
За повече информация защо на този продукт е присъдено „Цветето”, моля посетете http://www.ecolabel.eu
РАЗБЪРКАЙТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – ПРЕДПАЗВАЙТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ НЕ НАНАСЯЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 10°C.

Related Products