Място: Интериор
Повърхност: Радиатор
Продукт: Последен слой
Опаковка: 750ml, 2,5lt

Алкиден емайлак,подходящ за радиатори и други нагревателни метални повърхности.Устоява на температура до 100 С.Разход 12-14 кв.м/л

Related Products