RUST PRIMER  е бързосъхнещ, мощен антикорозионен грунд, съдържащ

нетоксични антикорозионни пигменти. Необходим е за защитата на метални

повърхности, като превозни средства, машини, греди, и всякакви структури от

черни метали. Притежава силна адхезия и висока еластичност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид: Антикорозионен гунд на алкидна основа.

Разреждане: 5 – 10% (обемни) с разредител BRUSH SOLVENT на VIVECHROM.

Начин на нанасяне: Четка или валяк.

Разходна норма: Около 13м²/л. върху предварително подготвени повърхности.

Време на съхнене: Сухо на допир след 1 час. Следващ слой се нанася след 8

часа. Времето за съхнене зависи от атмосферните условия (влага, температура).

Цветове: Предлага се в сиво и кафяво.

Съхранение: Съхранявайте при температури от 5°C до 40°C.

ЛОС (Летливи Органични Съединения): Граничната стойност в ЕС за този

продукт (A/и) е 600гр./л. (2007) и 500гр./л. (2010). Този продукт съдържа

максимум 12гр./л. (бази 499гр./л.) ЛОС.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ—НАНАСЯНЕ

Металните повърхности трябва да са чисти, сухи, без ръжда, мазнини и

замърсявания и да са щателно шлайфани с подходяща шкурка. За добра

антикорозионна защита, нанесете един или два слоя RUST PRIMER. Когато

изсъхне напълно, може да се шлайфа с подходяща шкурка, което осигурява по-

силна адхезия на финалното покритие.

Нанесете продукта и го оставете да съхне при температури от 10°C до 35°C.

  • Обработки като шлайфане, заваряване, изгаряне и др., могат да произведат

опасен прах и/или изпарения. Работете в добре проветриви помещения.

Използвайте подходящи

Related Products